HS-AGENDY © 2001 - 2022 HENDRICH software

   

 

 

Vodné a stočné


Program si klade za cíl evidovat odběrná místa a odběratele vodného a stočného nebo jejich kombinací. Provádět vyúčtování odběrů a připravovat podklady k předání do fakturace. Snahou je řešení, které nezatěžuje uživatele pořizováním přílišných údajů, neklade vysoké nároky na obsluhu a jednou pořízená data využívá k dalšímu zpracování bez nutnosti neustálého zadávání stejných dat. Pro pohodlné pořizování vstupních dat jsou připraveny číselníky a parametry, šablony sestav a možností spolupráce např. s textovými editory, exporty a importy dat v obecných formátech jako Excel, Word, Adobe Pdf apod. Program disponuje vlastní hromadnou korespondencí včetně rozesílání e-mailem. Program disponuje celou řadou nástrojů pro hromadnou úpravu a opravu dat. Samozřejmostí je řešení zálohových plateb z možností exportu a importu z ČP (SIPO).

Svozy
Modul Svozy slouží k evidenci a vyúčtování svozu komunálného odpadu. Jeho předností je především importu záznamů o počtu svozů z aplikace MOBISYS. Po načtení dat provede hromadné vyúčtování svozů. Vyúčtování je importováno
do mudulu Faktury. Program nenahrazuje řešení poplatků za odpady podle daňového řádu.

Faktury
Modul fakturace zajišťuje samotnou fakturaci vodného a stočného. Připravené vyúčtování z modulu vodné je importováno do fakturace, kde jsou generovány samotné faktury. V tomto modulu jsou také evidovány platby faktur, export do účetnictví, tisky a přehledy. Evidence a správa plateb. Import plateb z účetnictví. Tisk faktur ve formátu A4 a A5, přehledy a rozbory. Hromadné odesílání faktur pomocí e-mailu včetně možnosti elektronického podpisu. V programu existuje několik variant faktur s možností vlastních úprav. 

Export do účetnictví Keo4 (KEO-W)

Modul vodné a stočné disponuje doplňkovou funkcí export záloh do účetnictví Keo4 (KEO-W), která vygeneruje kompletní prvotní doklad a vyexportuje do účetnictví. Modul faktury je vybaven stejnou funkcí , která umožní export faktur včetně předpisů a DPH je-li organizace plátcem DPH. Importovat lze zpětně úhrady záloh a faktur z účetnictví.

Kontrolní hlášení DPH

Pro organizace, které nemohou využít export do účetnictví je připraveno kontrolní hlášení DPH.

Modul GDPR

Doplňkový modul GDPR usnadňuje ochranu osobních údajů v souladu s nařízení EU o ochraně osobních údajů známé jako GDPR.

Česká pošta
Modul pro realizaci přenosu dat pro Českou poštu (SIPO, složenky B). Zpětné načítání plateb z ČP.

 

Technologie

Delphi 10.2, MySQL 5.X, FastReport 6.1 

 

 

Ceny

HS-AGENDY (servisní modul, vodné a stočné/svozy, faktury)

24 000,- 

Modul Česká pošta

  4 000,-

Export účetních dat do Keo4 (KEO-W)

  4 000,-

GDPR modul pro kontrolu a údržbu osobních údajů

  1 500,-

Modul svozy (uživatelé vodného a stočného)

  7 000,-

Servisní služby u zákazníka

1 035,-/hodina

Cestovné os. autem podle vzdálenosti 

od 8,50 do 12,50/km

Servis na vzdáleném připojení (TeamViewer)

345,-/15 min.

Placený upgrade 1x za dva roky

do 5 000,-

Malé obecní vodovody a kanalizace do 250 odběr. míst

sleva 50%

Ceny uvedeny bez DPH.

Instalace programu a základní zaškolení na vzdáleném připojení počítače uživatele je v ceně programu stejně tak jako pomoc s prvním vyúčtováním.

Distribuce HENDRICH GROUP s.r.o.