HS-AGENDY © 2001 - 2018 HENDRICH software

   

 

 

Vodné a stočné


Program si klade za cíl evidovat odběrná místa a odběratele vodného a stočného nebo jejich kombinací. Provádět vyúčtování odběrů a připravovat podklady k předání do fakturace. Snahou je řešení, které nezatěžuje uživatele pořizováním přílišných údajů, neklade vysoké nároky na obsluhu a jednou pořízená data využívá k dalšímu zpracování bez nutnosti neustálého zadávání stejných dat. Pro pohodlné pořizování vstupních dat jsou připraveny číselníky a parametry, šablony sestav a možností spolupráce např. s textovými editory, exporty a importy dat v obecných formátech jako Excel, Word, Adobe Pdf apod. Program disponuje vlastní hromadnou korespondencí včetně rozesílání e-mailem. Program disponuje celou řadou nástrojů pro hromadnou úpravu a opravu dat. Samozřejmostí je řešení zálohových plateb z možností exportu a importu z ČP (SIPO).

Faktury
Modul fakturace zajišťuje samotnou fakturaci vodného a stočného. Připravené vyúčtování z modulu vodné je importováno do fakturace, kde jsou generovány samotné faktury. V tomto modulu jsou také evidovány platby faktur, export do účetnictví, tisky a přehledy. Evidence a správa plateb. Import plateb z účetnictví. Tisk faktur ve formátu A4 a A5, přehledy a rozbory. Hromadné odesílání faktur pomocí e-mailu včetně možnosti elektronického podpisu. V programu existuje několik variant faktur s možností vlastních úprav. 

Export do účetnictví Keo4 (KEO-W)

Modul vodné a stočné disponuje doplňkovou funkcí export záloh do účetnictví Keo4 (KEO-W), která vygeneruje kompletní prvotní doklad a vyexportuje do účetnictví. Modul faktury je vybaven stejnou funkcí , která umožní export faktur včetně předpisů a DPH je-li organizace plátcem DPH. Importovat lze zpětně úhrady záloh a faktur z účetnictví.

Kontrolní hlášení DPH

Pro organizace, které nemohou využít export do účetnictví je připraveno kontrolní hlášení DPH.

Modul GDPR

Doplňkový modul GDPR usnadňuje ochranu osobních údajů v souladu s nařízení EU o ochraně osobních údajů známé jako GDPR.

Česká pošta
Modul pro realizaci přenosu dat pro Českou poštu (SIPO, složenky B). Zpětné načítání plateb z ČP.

 

Technologie

Delphi 10.2, MySQL 5.X, FastReport 6.1 

 

 
Ceny
HS-AGENDY (servisní modul, vodné a stočné, faktury)
24 000,- 
Modul Česká pošta
  4 000,-
Export účetních dat do Keo4 (KEO-W)
  4 000,-
GDPR modul pro kontrolu a údržbu osobních údajů
  1 500,-
Servisní služby u zákazníka
900,-/hodina
Cestovné os. autem podle vzdálenosti 
od 8,50 do 12,50/km
Servis na vzdáleném připojení (TeamViewer)
300,-/15 min.
Placený upgrade 1x za dva roky
do 5 000,-
Malé obecní vodovody a kanalizace do 250 odběr. míst
sleva 50%
Ceny uvedeny bez DPH.
Instalace programu a základní zaškolení je v ceně programu stejně tak jako pomoc s prvním vyúčtováním.
Distribuce HENDRICH GROUP s.r.o.